akerro
g/Mapy

znajdzie mi ktoś mapę jaki był poziom wody podczas zlodowaceń Ziemi i podczas ociepleń?

#
szarak

@akerro: http://www.iceagenow.com/Sea_Level_During_Last_Ice_Age.htm

co masz na myśli przez "ocieplenia"?

#
akerro

@szarak: ocieplenie - okres pomiędzy zlodowaceniami.

#
szarak

@akerro: ciężko mi znaleźć jedną prostą mapę, ale tu jest kilka mniejszych: http://en.wikipedia.org/wiki/Late_Glacial_Maximum + hinty do google, jak deglaciation.

Okres pomiędzy zlodowaceniami też jest nieprecyzyjny, bo .... pomiędzy którymi? :) (http://en.wikipedia.org/wiki/Ice_age#Major_ice_ages)

#
akerro

@szarak: wszystkimi albo obojętnie którymi.

#
_lechu_

@akerro: teraz mamy okres pomiędzy zlodowaceniami.

#
akerro

@_lechu_: wiem, ale chce wiedzieć jak to wyglądało kiedyś.

#
lothar1410

@akerro: kiedyś dodatkowo jeszcze kontynenty były w innym położeniu niż obecnie, zależy o jakim okresie mówisz - 20tys. lat? czy może wcześniej?

#