Google zamyka Google Code [ENG]

Wczoraj zablokowali możliwość tworzenia nowych projektów, za rok wycofa całą usługę.

0 comments programowanie szarak google-opensource.blogspot.com 0

Nowe typy danych w P...

Nowe typy danych w Postresql [ENG]

I refleksja czy to oznacza wprowadzenie możliwości do tej pory charakterystycznych dla baz nosql?

3 comments programowanie szarak linuxjournal.com 0

A Generation Lost in the Bazaar [ENG]

Quality happens only when someone is responsible for it.

3 comments programowanie akerro acm.org 0

ARM vs x86: Pathfind...

ARM vs x86: Pathfinding benchmark of C++, D, Go, Nim, Ocaml, Common Lisp, Racket, C#, Java, Haskell, F#, Rust and Dart [ENG]

Porównanie wydajności róƶnych języków programowania i ich implementacji na platformach x86 i ARM za pomocą algorytmu wyszukiwania najdłuƶszej ścieƶki. Pomiędzy językami są róƶnice w algorytmie, więc nawet pomijając QoI cięƶko je porównywać.

2 comments programowanie KrzaQ github.com 0

Qt 5.4 będzie wspier...

Qt 5.4 będzie wspierał rysowanie nawet w 192 DPI [ENG]

a ja potrzebuję nowego, droższego monitora.

0 comments programowanie akerro davidedmundson.co.uk 0

Wprowadzenie do WebGL z Three.js [ENG]

Interaktywna prezentacja. 122 slajdy.

0 comments programowanie borysses davidscottlyons.com 0

Programowanie muzyki...

Programowanie muzyki w czasie rzeczywistym OSCON 2014 [ENG]

From OSCON 2014: Is it possible to imagine a future where “concert programmers” are as common a fixture in the worlds auditoriums as concert pianists?

preview 0 comments programowanie akerro youtube.com 0