Dokument DW (Deutsche Welle) o autorytaryzmie w demokracjach

Na przykładzie Indii, Rosji, i Polski (o Polsce 22:20)

1 comment Polityka Deykun youtube.com 0

Brak powiązanych.