spam_only
g/RzeczAleksa

Patrz użytkowniku, marzec zaraz, rzecz aleksa, wszystkich świętych i znowu zima.

#