SPASTYCZNY

ZNACZENIE: Polegający na zwiększonym napięciu mięśniowym. UŻYCIE: Spastyczny to inaczej kurczowy, charakteryzujący się wzmożonym napieciem mięsniowym.

0 comments SłowoDnia akerro wordpress.com 0

KOULROFOBIA

ZNACZENIE: Lęk przed klaunami.

0 comments SłowoDnia akerro wordpress.com 0

EGZUL

ZNACZENIE: Inaczej wygnaniec.

0 comments SłowoDnia akerro wordpress.com 0

ASTROGNOZJA

ZNACZENIE: Umiejętność rozpoznawania na niebie gwiazd i gwiazdozbiorów.

0 comments SłowoDnia akerro wordpress.com 0

FANTAZMAT

ZNACZENIE: Osoba, rzecz będąca wytworem czyjejś wyobraźni.

0 comments SłowoDnia akerro wordpress.com 0

PLUWIALNY

UŻYCIE: Pluwialny to synonim czegoś związanego z deszczem; przykładowo pluwialny okres to czas zwiększonych opadów deszczu, a jezioro pluwialne to takie, które powstało właśnie w wyniku zwiększonych opadów.

0 comments SłowoDnia akerro wordpress.com 0

LEPIDOPTEROLOG

UŻYCIE: Lepidopterolog to naukowiec zajmujący się badaniem motyli i ciem. W skład accoutrement lepidopterologa wchodzi m.in. siatka do łapania interesujących go owadów. Na świecie występuje ponad 174 tys. gatunków motyli.

0 comments SłowoDnia akerro wordpress.com 0

AMFILADA

ZNACZENIE: Szereg sal, pokojów, połączonych ze sobą przejściami na jednej osi (patrz rysunek poniżej).

0 comments SłowoDnia akerro wordpress.com 0

NEET

UŻYCIE: NEET to akronim angielskiego „not in education, employment or training”. W Wielkiej Brytanii, gdzie określenia tego zaczęto używać w pierwszej kolejności, NEET to osoby w wieku 16-24 lata

0 comments SłowoDnia akerro wordpress.com 0

WOONERF

ZNACZENIE: Wym. [wonerf]; ulica, na której piesi i rowerzyści mają pierwszeństwo względem pojazdów motorowych.

0 comments SłowoDnia akerro wordpress.com 0

DYSKRETNY VS. DYSKRECJONALNY

POPRAWNIE: Dyskretny to umiejący dochować tajemnicy, delikatny; w ujęciu matematycznym: ‚nieciągły’. Dyskrecjonalny to natomiast synonim czegoś pozostawionego do swobodnego uznania, nie określonego, nie ograniczonego przepisami

0 comments SłowoDnia akerro wordpress.com 0

PARANOMAZJA

ZNACZENIE: Figura stylistyczna polegająca na zestawieniu wyrazów podobnie brzmiących, lecz o innym znaczeniu.

0 comments SłowoDnia akerro wordpress.com 0

DYSKREPANCJA

ZNACZENIE: Inaczej różnica poglądów.

0 comments SłowoDnia akerro wordpress.com 0

Konosament

Morski list przewozowy. Dokument wystawiany przez przewoźnika morskiego, potwierdzający przyjęcie ładunku do przewozu. // Zbywalny papier wartościowy.

0 comments SłowoDnia zryty_beret pwn.pl 0

BOMBAST

ZNACZENIE: Inaczej patos, emfaza.

0 comments SłowoDnia akerro wordpress.com 0

OCHLOFOBIA

PRZYKŁAD: Jego ochlofobia ma pozytywną dla jego zdrowia stronę: jako że niekomfortowo czuje się w wypchanych autobusach, bardzo dużo chodzi i jeździ rowerem.

0 comments SłowoDnia akerro wordpress.com 0

HOMO NOVUS

UŻYCIE: Homo nonvus to synonim parweniusza i/lub człowieka nikomu nie znanego powołanego na stanowisko, urząd, etc. Z angielskeigo nazywany też Johnny-come-lately.

3 comments SłowoDnia akerro wordpress.com 0

Ataraksja – Wikipedia, wolna encyklopedia

Niewzruszoność, równowaga ducha, ideał spokoju wewnętrznego człowieka.

0 comments SłowoDnia only_spam wikipedia.org 0

ENANCJOSEMIA

ZNACZENIE: Przeciwstawność znaczeń jakiegoś wyrazu. PRZYKŁAD: ‚Pożyczać’ może znaczyć ‚udzielać pożyczki’ lub ‚zaciągać pożyczkę’.

1 comment SłowoDnia akerro wordpress.com 0

OCHLOFOBIA

ZNACZENIE: Lęk przed tłumem.

0 comments SłowoDnia akerro wordpress.com 0

SURFARI

ZNACZENIE: Podróż, wyprawa surferów w poszukiwaniu najlepszych warunków do uprawiania surfingu.

0 comments SłowoDnia akerro wordpress.com 0