Od kwietnia świadectwo charakterystyki energetycznej niezbędne do sprzedaży i wynajmu domów

Faktyczne przepisy dotyczące konieczności posiadania świadectwa energetycznego weszły w życie już w 2009r., dopiero teraz wprowadzane są jednak sankcje za niedopilnowanie tego obowiązku.

2 comments Prawo n30n pkb24.pl 0

Brak powiązanych.
Logika

w miniaturce różowa wata cukorwa

n30n

@Logika: śWiEtNy PaTeNt nA oCiEpLeNiE cHaWiRy